Hlavními cíli projektu "eSafety Label+: Staňte se Mistrem eSafety" (dále jen "eSL+") je nastavit a podporovat výměnu znalostí a osvědčených postupů mezi širokou komunitou evropských učitelů, ředitelů škol, IT administrátorů, poradců v oblasti IT a dalších školních činitelů za účelem vytvoření bezpečného digitálního prostředí na školách a jeho zodpovědného užívání.

Projekt eSL+ rozšiřuje aktivity stávajícího projektu eSafety Label (eSL) mezinárodní sítě European Schoolnet (www.eun.org) – informace lze nalézt na webových stránkách www.esafetylabel.eu a www.esafetylabel.cz.  

Platforma www.esafetylabel.eu byla oficiálně spuštěna v únoru 2012 k příležitosti Dne bezpečnějšího internetu spolu s dvouletým pilotním programem, v jehož průběhu měly školy příležitost platformu a její funkce otestovat. Vznikla jako reakce na rostoucí potřebu poradenství a podpory pro školy při využívání on-line technologií a digitálních zařízení. Nyní je eSafety Label jedinou evropskou nadnárodní platformou implementace standardů bezpečného online prostředí a vzdělávání v této oblasti, speciálně vyvinutou pro školy a učitele. Za dobu své činnosti zaznamenala řadu pozoruhodných úspěchů, jako například:

 • Vytvoření dlouhodobého mezinárodního partnerství se strukturálními závazky od různých veřejných a soukromých partnerů a různými vazbami s jinými sítěmi a iniciativami na národní i regionální úrovni v celé Evropě.
 • Uznání eSafety Label v roce 2013 jako nástroje k posouzení, zda jsou IKT bezpečně začleněny do školního prostředí.
 • Zapojení asi 3000 škol ve 35 zemích, většinou evropských, s nejaktivnější účastí v Řecku, Portugalsku a České republice.
 • Bylo předloženo více než 1800 formulářů pro posouzení eSafety – etiketa eSafety umožňuje srovnání mezi jednotlivými zeměmi podle měřítka, jak se školy v celé Evropě zabývají možnostmi a problémy online prostředí.
 • Bylo přiděleno 17 zlatých, 67 stříbrných a 1284 bronzových etiket, což znamená, že projekt eSL+ má velký potenciál ke sdílení bohatých zkušeností a nejlepší praxe od realizátorů eSafety v celé evropské pedagogické obci jako zdroj inspirace pro širší komunitu evropských učitelů.

V rámci projektu eSL+  bude v každé z partnerských zemí projektu (Česko, Portugalsko, Řecko) vytvořena skupina pěti Mistrů eSafety. Ti se společně stanou lídry pro ostatní učitele a školy, a současně budou spoluvytvářet aktivní komunitu odborníků na eSafety ve školách.

Klíčové priority projektu

1) Otevřené a inovativní postupy v digitální éře

Projekt eSL+ pomůže šířit znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy, jak mohou školy zajistit bezpečné školní online prostředí. Podpoří bezpečné, odpovědné a pozitivní využití IKT ve škole učiteli a žáky. 

2) Posilování náboru, výběru a edukace pedagogů

Projekt eSL+ pomůže vytvořit ze současného ekosystému eSafety Label živou online komunitu, která bude podporovat  profesní rozvoj pracovníků škol, zejména koordinátorů i učitelů informačních a komunikačních technologií, kteří se zabývají digitálními kompetencemi a inovativní pedagogikou. Partneři projektu eSL+ z Řecka, Portugalska a České republiky vyberou Mistry eSafety Label, kteří projdou online a offline školeními během prvního roku projektu, za použití celé řady nových (online) učebních materiálů, včetně snadno použitelných plánů lekcí, úkolů, přehledů a kontrolního seznamu, které jsou k dispozici v systému eSafety Label. Partneři projektu eSL+ navíc absolvují online kurz akademie EUN na adrese www.europeanschoolnetacademy.eu, stimulující přijetí inovativních metod a nástrojů v oblasti bezpečného a zodpovědného využívání technologií.

3) Sociální začlenění

Jak bylo zdůrazněno v Pařížské deklaraci z roku 2015, vzdělávání hraje důležitou úlohu v "posílení schopnosti dětí a mládeže kriticky přemýšlet a rozvíjet úsudek tak, aby zejména v kontextu internetu a sociálních médií dokázali pochopit realitu, rozlišovat skutečnost od názoru, rozpoznat propagandu a vzdorovat všem formám indoktrinace a projevy nenávisti." V tomto kontextu bude projekt eSL+ poskytovat poradenství školám a učitelům jak přistupovat k mediální gramotnosti a občanství, vzdělávání v digitální éře, a také jak řešit různé vznikající trendy a problémy v digitální společnosti, jakými jsou kyberšikana, sexting, on-line projevy nenávisti a radikalizace online, se zvláštním zaměřením na zranitelné skupiny. 

Úkolem Mistrů eSafety je pomoci:

a) zmapovat aktuální potřeby a klíčové priority bezpečného online prostředí ve školách, 

b) vytvořit komplexní škálu online učebních materiálů navržených učiteli pro učitele,

c) pomáhat vybavit širokou komunitu učitelů, vedoucích škol, koordinátorů ICT a dalších školských činitelů prostřednictvím probíhající výměny zkušeností a zkušeností s osvědčenými postupy.

Ve druhém roce projektu proběhne třídenní prezenční kurz pro Mistry eSafety v laboratoři EUN Future Classroom Lab (FCL, http://fcl.eun.org/) v Bruselu, na jehož základě získají Mistři eSafety certifikát. Program koučování umožní, aby Mistři eSafety předávali zkušenosti a školili pedagogy a širší školní komunitu, včetně žáků a rodičů. Tento přístup typu peer-to- peer přinese nové on-line materiály, pokrývající klíčové oblasti bezpečnosti školního ekosystému: infrastrukturu, strategii a praxi. Materiály budou navíc integrovány do mistrovského online kurzu (MOOC) eSafety, který je součástí koučovacího programu a umožní zpřístupnit výsledky projektu eSL+ širší komunitě učitelů v celé Evropě i mimo ni.

Platforma eSafety Label byla zaměřena na tři hlavní typy služeb, které budou aktualizovány jako součást projektu eSL+:

 • Akreditace - školy mohou přezkoumat své vlastní postupy eSafety v souladu s mezinárodními standardy. Po dokončení procesu sebehodnocení obdrží personalizovaný akční plán, který jim umožní dále zvyšovat úroveň své online bezpečnosti a získat etiketu eSafety (eSafety Label).
 • Zdroje - portál poskytuje školám poradenství v oblasti eSafety. Aktualizace a rozšíření fondu učebních zdrojů při současném využití výsledků dalších relevantních projektů a sítí, což je jedním z hlavních cílů projektu eSL+.
 • Online komunita - uživatelé a odborníci si vyměňují informace o otázkách eSafety, vzájemně si pomáhají a sdílejí příklady efektivní praxe. Projekt eSL+ má za cíl vytvořit živější komunitu, a to nejen modernizací dostupných nástrojů pro budování kapacit, ale také tím, že umožní školám a učitelům přijmout proaktivnější roli.

Projekt eSL+ pomůže lépe reagovat na potřeby učitelů a škol dvěma různými způsoby:

 • Obsah. Učitelé a školy získají podklady pro lepší řešení online rizik a příležitostí, které jsou pro vzdělávací systém důležité.

Proto eSL+ bude poskytovat aktuální akční plány a kontrolní seznamy pokrývající tři klíčové oblasti práce eSL:

 1. infrastrukturu (např. zabezpečení sítě),
 2. zásady (např. zásady přijatelného použití (AUP),
 3. praxi (např. osvědčené praktické postupy).
 • Metodika a pedagogika. Učitelé získají prostor, aby byli schopni převzít iniciativu. K tomu napomůže program Mistrů eSafety Label.

Další informace budou postupně zveřejňovány na webu eSafetyLabel.cz.

 

PARTNEŘI


 

Bezpečně-online.cz

Scroll to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!