Díky skvělé práci našeho #eSafetyLabel+ týmu vám můžeme nabídnout nejnovější sadu zdrojů pro vaši pedagogickou praxi. Týkají se "páteře" školní bezpečnosti, její infrastruktury. http://bit.ly/eSLresources

Školy mají v rámci výuky a učení povinnost zajistit bezpečné prostředí a bezpečný přístup k online technologiím. Projekt eSafety Label si klade za cíl pomoci vaší škole v tom, aby se zhostila této výzvy a vytvořila pro učitele i žáky bezpečnější prostředí, které je bude i obohacovat. Pozitivní online zkušenosti jdou ruku v ruce se solidními zásadami školy a promyšleným akčním plánem e-bezpečnosti.

Projekt eSafety Label vám nabízí hodnotící formulář, jenž se týká široké škály subjektů, které mohou ovlivnit, na půdě školy i mimo ni, úroveň e-bezpečnosti vaší instituce. Na základě výsledků školy je sestaven akční plán s cílem zvýšit úroveň e-bezpečnosti, který může ukazovat směr na cestě k udělení etikety eSafety Label, jakmile jsou provedeny potřebné změny.

 

Chci se do projektu registrovat:

 

Novinka: projekt eSafety Label+

Hlavními cíli projektu "eSafety Label+: Staňte se Mistrem eSafety" (dále jen "eSL+") je nastavit a podporovat výměnu znalostí a osvědčených postupů mezi širokou komunitou evropských učitelů, ředitelů škol, IT administrátorů, poradců v oblasti IT a dalších školních činitelů za účelem vytvoření bezpečného digitálního prostředí na školách a jeho zodpovědného užívání. Projekt eSL+ rozšiřuje aktivity stávajícího projektu eSafety Label.

V rámci projektu eSL+  bude v každé z partnerských zemí projektu (Česko, Portugalsko, Řecko) vytvořena skupina pěti Mistrů eSafety. Ti se společně stanou lídry pro ostatní učitele a školy, a současně budou spoluvytvářet aktivní komunitu odborníků na eSafety ve školách.

Klíčové priority projektu:

  1. Otevřené a inovativní postupy v digitální éře.
  2. Posilování náboru, výběru a edukace pedagogů.
  3. Sociální začlenění.

Úkolem Mistrů eSafety je pomoci:

  1. zmapovat aktuální potřeby a klíčové priority bezpečného online prostředí ve školách, 
  2. vytvořit komplexní škálu online učebních materiálů navržených učiteli pro učitele,
  3. pomáhat vybavit širokou komunitu učitelů, vedoucích škol, koordinátorů ICT a dalších školských činitelů prostřednictvím probíhající výměny zkušeností a zkušeností s osvědčenými postupy.

Více informací o projektu eSL+ najdete zde.


Národní centrum bezpečnějšího internetu realizuje projekt eSafety Label, podporující realizaci bezpečného IT prostředí provozovaného na školách. V rámci své výuky a předávání zkušeností žákům mají školy povinnost provozovat bezpečné IT prostředí a přístup k online technologiím. Úkolem projektu eSafety Label je pomoci školám dosáhnout tohoto cíle stát se více bezpečným a obohacujícím prostředím pro všechny žáky i učitele.

Prostřednictvím webového portálu eSafety Label školy mohou:

  • Hledat informace, které jim pomohou předcházet a řešit problémy související s bezpečností online;
  • Prezentovat rodičům i ostatním zájemcům, do jaké míry jsou otázky bezpečnosti pro školu důležité;
  • Nabízet učitelům podněty k jejich soustavnému profesionálnímu vzdělávání.

 

Najdete nás na Facebooku

PARTNEŘI


 

Bezpečně-online.cz

Scroll to top
Our website is protected by DMC Firewall!